top of page

Sponsoring

Donaties en sponsoring zijn voor 't Heike een belangrijke bron van inkomsten. Deze schenkingen maken het mogelijk meer te doen dan de reguliere activiteiten.  Wij zijn dan ook heel dankbaar voor elke donatie en sponsoring.

 
Het bestuur van de Kinderboerderij trekt graag sponsors aan die in de ruimste zin des woords iets te maken hebben met dieren, dierenwelzijn of educatie.
Maar ook andere bedrijven en instellingen worden nadrukkelijk uitgenodigd. Ons bankrekeningnummer is NL66RABO0137591136.

 

Stichting ’t Heike wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur kunt u de giften aan onze Stichting van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende fiscale regels.

theike_compleet_2013lng.png
bottom of page